نمایندگی پنل پیامک

IR-SMS Reseller - Basic


نمایندگی اس ام اس - ساده
1 اتصال دامنه یا زیردامنه دلخواه به سامانه طی هماهنگی با فروشنده
2 درج لوگو در صفحه لاگین از بخش تنظیمات
3 درج لوگو در صفحات داخلی از بخش تنظیمات
از بخش تنظیمات favicon 4 درج
5 تغییر کپی رایت و لینک به مقصد دلخواه از بخش تنظیمات
6 تغییر نام واحد محاسبه هزینه ها از بخش تنظیمات
7 تعریف بسته هاي کاربري نامحدود
8 ثبت کاربر نامحدود
9 تعریف بازه هاي محاسبه تعرفه نامحدود
10 تعریف حساب بانکی نامحدود
11 تعریف درگاه پرداخت آنلاین بانک هاي ملت، ملی و سامان
12 مدیریت پرداخت هاي کاربران نامحدود
13 تیکت با قابلیت تعریف دپارتمان هاي مختلف
14 اطلاع رسانی به کاربران درج اعلامیه در پنل کاربران
15 گردش حساب مشاهده کلیه تراکنش هاي مالی
16 مدیریت شماره ها مدیریت شماره هاي اختصاصی و اشتراکی
16 خرید و فروش شماره امکان خرید شماره و فروش شماره ها به سایر کاربران


IR-SMS Reseller - Golden


نمایندگی اس ام اس - طلایی
1 اتصال دامنه یا زیردامنه دلخواه به سامانه طی هماهنگی با فروشنده
2 درج لوگو در صفحه لاگین از بخش تنظیمات
3 درج لوگو در صفحات داخلی از بخش تنظیمات
از بخش تنظیمات favicon 4 درج
5 تغییر کپی رایت و لینک به مقصد دلخواه از بخش تنظیمات
6 تغییر نام واحد محاسبه هزینه ها از بخش تنظیمات
7 تعریف بسته هاي کاربري نامحدود
8 ثبت کاربر نامحدود
9 تعریف بسته هاي ریسلري نامحدود
10 ثبت ریسلر هزینه ثبت هر ریسلر 2 هزار پاکت
11 تعریف بازه هاي محاسبه تعرفه نامحدود
12 تعریف حساب بانکی نامحدود
13 تعریف درگاه پرداخت آنلاین بانک هاي ملت، ملی و سامان
14 مدیریت پرداخت هاي کاربران نامحدود
15 تیکت با قابلیت تعریف دپارتمان هاي مختلف
16 اطلاع رسانی به کاربران درج اعلامیه در پنل کاربران
17 گردش حساب مشاهده کلیه تراکنش هاي مالی
18 مدیریت شماره ها مدیریت شماره هاي اختصاصی و اشتراکی
19 خرید و فروش شماره امکان خرید شماره و فروش شماره ها به سایر ریسلرها