خدمات WHMCS

نصب و کانفیگ

کانفیگ امنیتی
معرفی محصولات
فارسی سازی بخش مدیریت
فارسی سازی بخش کاربری
متصل کردن کنترل پنل دامنه
متصل کرده به کنترل پنل مورد نظر
راه اندازی سیستم ساخت خودکار
و دیگر موارد

کانفیگ امنیتی

جلوگیری از آپلود شل
ایمن سازی فولدر های مهم
ایمن سازی بخش مدیریت
و دیگر موارد