نمایندگی هاست لینوکس آلمان

نمایندگی هاست لینوکس آلمان

R1

5GB فضا
نامحدود پهنای باند
نامحدود تعداد اکانت
نامحدود سایر امکانات
دی ان اس اختصاصی
انتقال رایگان وبسایت ها

R2

10GB فضا
نامحدود پهنای باند
نامحدود تعداد اکانت
نامحدود سایر امکانات
دی ان اس اختصاصی
انتقال رایگان وبسایت ها

R3

20GB فضا
نامحدود پهنای باند
نامحدود تعداد اکانت
نامحدود سایر امکانات
دی ان اس اختصاصی
انتقال رایگان وبسایت ها

R4

50GB فضا
نامحدود پهنای باند
نامحدود تعداد اکانت
نامحدود سایر امکانات
دی ان اس اختصاصی
انتقال رایگان وبسایت ها