مقالات

 روند زندگی یک دامنه

مرحله اول :دسترس بودن دامنه مرحله دوم :بعد از در دسترس بودن دامنه شما می توانید از 1 تا 10 سال...

 چرخه حیات دامنه های بین المللی

  دوره آزاد (Available): در اين دوره دامنه براي ثبت آزاد مي باشد و مي توان با پرداخت هزينه...

 چطور DNS دامنه خود را تغییر دهم؟

برای تغییر هاست و تنظیم دامنه بر روی هاست جدید نیاز به تغییر NameServer های دامنه (اصطلاحا DNS)...